Textos legals

Avís legal de l'Hotel Galena Mas Comangau

Hotel Galena Mas Comangau, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d'Internet https://www.mascomangau.com/.

Amb els límits establerts en la llei, Hotel Galena Mas Comangau no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació no vinculen a Hotel Galena Mas Comangau, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet d'Hotel Galena Mas Comangau pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Hotel Galena Mas Comangau no pot controlar. Per tant, Hotel Galena Mas Comangau no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d'Hotel Galena Mas Comangau o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d'Hotel Galena Mas Comangau

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Hotel Galena Mas Comangau ofereix a través del website, hauràs de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, t'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les teves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d'Hotel Galena Mas Comangau, amb la finalitat de poder-te prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-te de les millores del lloc web. Així mateix, t'informem de la possibilitat que exerceixis els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@mascomangau.com o en l'adreça c/. Ramon Llull, 1, 17255 Begur, Girona Teléfono: 972 62 32 10.