Textos legals

Compromís Turisme Responsable

Begur, 7 d’abril de 2024


Com a Director de l’Hotel Galena Mas Comangau, em complau presentar la nostra Política de Turisme Responsable, que reflecteix el nostre ferm compromís amb la sostenibilitat i la preservació del medi ambient. Aquesta política es comunicarà de manera permanent a totes les parts interessades de les nostres operacions.

Adherim als valors i objectius de Biosfera, una organització líder en turisme sostenible. Implementarem el pla de millores elaborat pel nostre hotel, en línia amb les directrius de Biosfera, cercant sempre els nivells més alts de qualitat en la gestió ambiental, social i econòmica.

El nostre compromís és seguir els principis establerts a la Carta Mundial del Turisme Sostenible, fomentant pràctiques responsables en totes les nostres activitats turístiques i promocionant la diversitat cultural i la protecció del patrimoni natural.

Minimitzarem els impactes negatius de les nostres instal·lacions i activitats, alhora que implementarem mesures per reduir el consum de recursos naturals i la generació de residus. Buscarem maximitzar els impactes positius, com la creació d’ocupació local i el suport a l’economia regional.

Ens comprometem a una millora contínua en tots els àmbits relacionats amb la sostenibilitat, ja siguin socio-culturals, econòmics o ambientals. En aquest sentit, avaluarà el nostre rendiment i establirem objectius de millora.

El nostre objectiu constant és garantir la satisfacció dels nostres empleats i clients, escoltant els seus comentaris i suggeriments per adaptar les nostres pràctiques i serveis, amb la finalitat de construir un futur més sostenible per al nostre establiment i la comunitat en què operem.

Vull agrair sincerament a totes les persones que s’han alineat amb aquesta política, i espero que treballem junts per promoure un turisme responsable i sostenible al nostre hotel.

Atentament,


Miguel González (Director)

 Hotel Galena Mas Comangau