Tarifes i condicions

Condicions de reserva de l'Hotel Galena Mas Comangau

Tarifa Web Hotel

El client pagarà l'estada reservada a la sortida de l'establiment, en efectiu o targeta de crèdit; excepte la temporada alta de Setmana Santa i estiu (*).

Cancel·lació o modificació gratuïta, en efectuar-se abans de les 48 hores prèvies a la data d'arribada a l'hotel. Fora d'aquest termini, l'establiment carregarà la primera nit de la reserva.

Per reserves de més de 5 habitacions, les cancel·lacions o modificacions

de reserves, seran gratuïtes, quan es produeixin amb anterioritat, prèvia als 7 dies de la data d'arribada. Fora d'aquest termini, l'establiment carregarà el 50% del total de l'estada reservada.


(*)Temporada Alta, Setmana Santa i Estiu:

 Per als períodes considerats com a temporada alta, l'establiment efectuarà un càrrec a la targeta, com a dipòsit de confirmació, per import del 50% de la reserva realitzada:  

TA : Setmana Santa, del 28 al 31 de març.

TA : Estiu, del 22 de juny al 10 de setembre.

Cancel·lació o modificació gratuïta, en efectuar-se abans dels 7 dies previs a la data d'arribada a l'hotel. Fora daquest termini no es reemborsarà el dipòsit efectuat.

Per a reserves de més de 5 habitacions en períodes de temporada alta, les cancel·lacions o modificacions de reserves seran gratuïtes, quan es produeixin amb una anterioritat, prèvia als 14 dies de la data d'arribada. Fora d'aquest termini no es reemborsarà el dipòsit efectuat.

*(Excepció Covid-19).


Tarifa Early Bird

L'hotel carregarà el total de l'estada reservada al moment de la confirmació. No permet cancel·lació ni modificació.(No reemborsable).

*(Excepció Covid-19).

 

Reserves No Show.

En cas de no presentació a l'establiment, s'efectua el càrrec del total de l'estada reservada.


Taxa Turística . L'impost sobre estades a establiments turístics és

de 1,32€ per persona i dia. No s'aplicarà a partir de la 7a nit d'estada,

ni als menors de 16 anys.

Preus amb IVA inclòs (10%).


Excepció a la política de cancel·lació derivada de la Covid-19:

(*) Cancel·lació de reserva per motius de força major derivada

de la Covid-19 , es reemborsarà el pagament o dipòsit realitzat de la reserva, i no es produirà cap despesa de cancel·lació, prèvia acreditació de la situació pertinent.

L'Hotel Galena Mas Comangau es reserva el dret de rectificar o cancel·lar reserves, en cas de frau o error, previ avís. En aquest cas, es notificarà la incidència ocorreguda, donant opció al client d'acollir-se a les condicions corregides, o d'anul·lar la reserva efectuada sense despeses de cancel·lació.